การกำหนด Scope Options

จะมีผลเฉพาะไคลเอนต์ที่มีไอพีแอดเดรสในสโคปที่กำหนดเท่านั้นจะไม่ครอบคลุมทั้งเครือข่าย เหมาะสำหรับใช้งานกับไคลเอนต์ในแต่ละเครือข่ายย่อยเช่น การกำหนดไอพีแอดเดรสของ Default Router เป็นต้น

ซึ่งในขั้นตอนการสร้างสโคปได้มีการกำหนดออพชันที่จะเป็นเรียบร้อยแล้ว ได้แก่Default Gateway, DNS Domain Name, DNS Servers และ WINS Server หากข้ามขั้นตอนนั้นไป หรือต้องการกำหนดออพชันเพิ่มเติมสามารถทำตามขั้นตอนและกำหนดค่าต่างๆ เหมือนกับ Server Options

  1. ไปที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ > IPv4 > สโคปที่สร้างไว้ จากนั้นคลิกขวาที่ [Scope Options] และเลือก Configure Options
  1. ปรากฏหน้าจอ Scope Options แท็บ General ในคอลัมน์ AvailableOptions จะแสดงออพชันต่างๆ ซึ่งเราสามารถดูการกำหนดค่าพื้นฐานได้เหมือนกับ Server Options Reserved client เป็นการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้เฉพาะไคลเอนต์ที่กำหนดไอพีแอดเดรสแบบ Reservation

ไปที่ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ IPv4 Scope Reservation จากนั้นคลิกขวาที่ไอพีแอดเดรสแบบ Reservation และเลือก Configure Options

ปรากฏหน้าจอ Reservation Options และมีออพชันต่างๆให้เรากำหนดได้ตามต้องการ

การเริ่มและหยุดบริการ DHCP

ในระบบเครือข่ายบางองค์กรอาจมี DHCP Server มากกว่าหนึ่งตัวถ้ามีปัญหาในการแจกจ่ายไอพีแอดเดรส และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะต้องสั่งให้ DHCP Server หยุดการทำงาน ซึ่งตามปกติเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น DHCP Server จะต้องเป็นเครื่อง Domain Controller หรือ Member Server ซึ่งใช้ฐานข้อมูล Active Directory ร่วมกัน ขั้นตอนการสั่งให้หยุดทำงานมีดังนี้

  1. ที่เครื่องมือ DHCP ให้คลิกเมาส์ขวาตรงชื่อเซิร์ฟเวอร์และเลือกคำสั่ง All Tasks  Stop เป็นการปิดบริการของ DHCP
  2. ที่เครื่องมือ DHCP ให้คลิกเมาส์ตรงชื่อเซิร์ฟเวอร์และเลือกคำสั่ง All Tasks Start เป็นการเริ่มบริการของ DHCP อีกครั้ง

การทำ DHCP Failover

Failover คือการป้องกันการเกิดระบบล่ม (Down Time) ในกรณีที่ DHCP Server เกิดล่ม (Down) ขึ้นมาจะทำให้ไม่สามารถแจกหมายเลขไอพีแอดเดรสให้เครื่องไคลเอนต์ได้ ส่งผลให้เครื่องไคลเอนต์เข้าระบบไม่ได้ ระบบ DHCP Failover จึงใช้เซิร์ฟเวอร์ 2ตัว โดยที่เซิร์ฟเวอร์ตัวแรก (Active Server) จะเป็นตัวทำงานตามปกติ

เซิร์ฟเวอร์ตัวที่สอง (Backup Server) มีหน้าที่ Stand by ไว้หากเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกมีปัญหา จะสั่งการให้เซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองทำงานทันที

การสอบถามข้อมูล DNS

การร้องขอสอบถามข้อมูลไปยัง DNS Server เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ในเรคอร์ด หรือเรียกว่า Query จะมีอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ Recursive, Iterative และ Inverse

Recursive เป็นการร้องขอระหว่างเครื่องไคลเอนต์และ Name Server ในโดเมน เช่น ไคลเอนต์ต้องการทราบหมายเลขไอพีแอดเดรสของเว็บไซต์ mcot.co.th ก็จะส่งการร้องขอมายังเครื่อง Name Server ที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน เครื่อง Name Server จะค้นหาข้อมูลภายในโดเมนแล้วตอบกลับไปยังไคลเอนต์ ซึ่งถ้ไม่มีข้อมูลนั้นหรือไม่มีชื่อโฮสต์นั้นอยู่ ก็จะตอบกลับเป็น Error message ให้ทราบ แต่ว่า Name Server เครื่องนี้ยังสามารถจะส่งการร้องขอแบบ Iterative ไปยัง Name Server เครื่องอื่นได้เช่นกัน

Iterative เป็นการสอบถามเรคอร์ดหรือคิวรีข้อมูลระหว่างเครื่อง Name Server ภายในโดเมนกับ Name Server ภายนอกบนอินเทอร์เน็ต เช่น Root Name Server, .Com DNS Server ตัวอย่าง เช่น กรณีที่ไคลเอนต์สอบถามไอพีแอดเดรสของเว็บไซต์ bandhit.com จะส่งการร้องขอมายังเครื่อง Name Server ที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน เมื่อ Name Server ค้นหาข้อมูลภายในโดเมนไม่พบ ก็จะร้องขอไปยัง Root Name Server เพื่อให้ช่วยค้นหาต่อไป

Inverse เป็นการร้องขอชื่อโดเมน หรือโฮสต์ของเลขไอพีแอดเดรสนั้นๆ เครื่อง Name Server จะต้องสร้างเรคอร์ด PTR (Pointer to Resource Record) สำหรับแมป (จับคู่) จากไอพีแอดเดรสให้เป็นชื่อโฮสต์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบเน็ตเวิร์ก หรือระบบความปลอดภัย ตัวอย่างการเขียนเรคอร์ด PTR คือ

1.1.168.192.in – addr.arpa.  IN PTR goldgear99.thaibusiness.com.

จะเห็นว่าการร้องขอแบบ Inverse จะทำงานตรงข้ามกับแบบ Recursive และ Iterative

 

การทำงานข้อมูลของ DNS

  1. เมื่อเครื่องไคลเอนต์เปิดเว็บชื่อโดเมน www.bandhit.com DNS Client จะส่งการร้องขอไอพีแอดเดรสไปยัง Local DNS Server บนโดเมน (ในที่นี้ คือ Patumwan.org แต่ถ้าเป็นเครื่องทั่วไปที่อยู่ในโดเมนก็จะส่งไปยัง DNS Server ของ ISP ที่ใช้บริการเชื่อมต่ออยู่) ซึ่งเป็นการร้องขอแบบรีเคอร์ซีฟ (Recursive)
  2. Local DNS Server จะสืบค้นข้อมูลในแคชและโซน (ฐานข้อมูลที่จัดเก็บ DNS ในเครือข่าย) เพื่อหาคำตอบ หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และไม่มีอำนาจจัดการโดเมน bandhit.com จึงส่งการร้องขอไปยัง Root Name Server (เป็นการร้องขอแบบ Iterative) ซึ่งเป็นเครื่อง Name Server ระดับบนสุดของอินเทอร์เน็ตมีอยู่ 13 เครื่องครอบคลุมทั่วโลก ในเอเชียจะอยู่ที่โตเกียว
  3. Root Name Server บนอินเทอร์เน็ต (จะเก็บไอพีแอดเดรสของเครื่อง TLD DNS Server ซึ่งจัดเก็บข้อมูลของโดเมนประเภทต่างๆ ) ไม่มีคำตอบ จะส่งหมายเลขไอพีแอดเดรสของเครื่อง TLD DNS Server .Com ตอบกลับไปให้ Local DNS Server

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

 

ฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนี้จะใช้จานแม่เหล็กหรือจานดิสก์ (Disk Platter) ในการเก็บข้อมูล

โดยมีอินเทอร์เฟซหรือพอร์ตเชื่อมต่อแบบ IDEหรือ PATA (IDE : Integrated Drive Electronics, PATA : Parallel AdvancedTechnology Attachment), SATA (Serial Advanced Technology Attachment)และ SCSI (Small Computer System Interface) เป็นต้น

ซึ่งขนาดของฮาร์ดดิสก์มีขนาด 2.5 และ 3.5 นิ้ว โดยฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วจะถูกติดตั้งใช้งานบนเครื่องโน๊ตบุ๊ค ส่วนฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วจะถูกติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ส่วนความเร็วรอบในการเข้าถึงข้อมูลจะมีความเร็วตั้งแต่ 5400, 7200, 10,000รอบต่อนาที (RPM : Revolution Per Minute) และอัตราในการถ่ายโอนข้อมูล
(Transfer Rate) ของฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบ IDE หรือ PATAจะมีความเร็วตั้งแต่ 33, 66, 100, 133 MB/s ขึ้นไป


ส่วนฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบ SATA มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลตั้งแต่150 – 600 MB/s และฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบ SCISมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลตั้งแต่ 1 – 10 GB/s

ในขณะที่ขนาดความจุฮาร์ดดิสก์ที่มีใช้งานก็จะมีความจุตั้งแต่ 40, 80, 120, 160,320, 500 GB, 1000 (1 TB), 2000 (2 TB)ฮาร์ดดิสก์แบบใช้ชิปที่มีอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (Semi – conductors)
จำนวนมากเป็นหน่วยความจำในการเก็บรักษาข้อมูลหรือที่เรียกว่า SSD (SolidState Drives) เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

เพราะราคาถูกลง และมีขนาดความจุในการเก็บข้อมูลให้เลือกใช้งานมากขึ้นแต่ก็ยังมีราคาแพงกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ใช้จานแม่เหล็กในการเก็บข้อมูลเมื่อเทียบกับขนาดความจุฮาร์ดดิสก์ อย่างไรก็ตามฮาร์ดดิสก์ประเภทนี้ก็มีข้อดีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลดีขึ้น

มีขนาดบางเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก ทำงานเงียบและทนต่อการกระแทก สำหรับอินเทอร์เฟซของฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ก็จะเป็นแบบSATA ซึ่งจะมีความเร็วในการอ่านข้อมูล 120 MB/s และเขียนข้อมูล 100 MB/s(เมกะไบต์ต่อวินาที) ส่วนความจุฮาร์ดดิสก์แบบใช้ชิปก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ 40, 80,120, 160, 320, 500 GB, 1000 (1 TB), 2000 (2 TB)เช่นเดียวกับฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก