หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์และไอที

ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการใช้งาน 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประมวลผลได้อย่างแม่นยำและมีความคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เรื่องอะไรก็ตามความรู้เบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและเป็นสิ่งพื้นฐานที่หลายๆคนมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการเรียนในปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับต่อการเรียนในปัจจุบัน

การเรียนผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน หรือแม้แต่จะเป็นการ work from home ที่ผู้คนหลายๆคนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในส่วนของ ซอฟต์แวร์พื้นฐาน 

หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการเรียนการทำงานต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อรองรับการใช้งาน อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกัน สมัยนี้เป็นยุคสมัยที่การเชื่อมต่อสื่อสารกันมีความง่ายมากยิ่งขึ้นและไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชีวิตประจำวันที่ทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น 

การติดต่อสื่อสารการหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อความรู้ต่างๆก็มีความได้มากยิ่งขึ้นจึงเป็นสาเหตุว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาธุรกิจต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่สูงขึ้นและก็ตามผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาตลอดเวลา 

คอมพิวเตอร์จำเป็นจะต้องมีการใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเขียนเอกสารต่างๆเข้าในส่วนของคอม ในบริษัทต่างๆในยุคสมัยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการพิมพ์เอกสารเข้ามาเก็บในส่วนของคอมพิวเตอร์ต่างๆและคอมพิวเตอร์ก็มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลโดยการประมวลผลเท่านั้น 

ตอนนี้ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากกว่านั้นมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาหรือแม้แต่จะเป็นการใช้ในส่วนของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยคิดคำนวณซึ่งอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการพัฒนาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะทุกคนมีความสนใจการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้

ผู้คนต่างๆจึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิตก็จะมีในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งก็ตามในยุคปัจจุบันยังมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้ผู้คนใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย   gclub

การรับส่งข้อมูลในยุคปัจจุบัน 

การเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันถือว่าทำได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 5g ในปัจจุบันให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าบุคคลสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารในการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา แถมยังมีในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนได้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลต่างๆภาษาต่างๆ

ในปัจจุบันก็มี แพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารทุกคน ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งต่อข้อมูลต่างๆให้มีความรวดเร็วรวมถึงในส่วนของข่าวสารก็ต้องมีการส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ งานวิจัยและผลการค้นหาข้อมูลต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ดีมากยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ในส่วนของอุปกรณ์ในส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิต เพราะในปัจจุบันข้อมูลต่างๆหรือความรู้ต่างๆมีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก การเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่ผู้คนจะมีการพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการเรียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

สร้างการเติบโตทางถึงสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้มีมากยิ่งขึ้น นี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ขอเป็นการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

การพัฒนาของแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึง Application ต่างๆรองรับในส่วนของคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนและมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อรองรับต่อการติดต่อสื่อสาร ในยุคปัจจุบันก็มีอุปกรณ์ในส่วนของหุ่นยนต์เข้ามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น มีหุ่นยนต์มากมายถูกผลิตขึ้นมาทำให้ผู้คนสามารถควบคุมดูแลส่วนต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หุ่นยนต์เหล่านี้จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

โดยที่ผู้ใช้สามารถโปรแกรมไปได้ว่าต้องการใช้อะไรได้บ้าง นี่จะเป็นสาเหตุว่าการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันมีการพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในส่วนของอินเตอร์เน็ตเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันบริษัท Xiaomi ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมากมายเพื่อรองรับต่อผู้คน อุปกรณ์ต่างๆของบริษัท Xiaomi สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นได้

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในครัว หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของลำโพงที่บริษัท Xiaomi ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อใน Application ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นี่เองจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าในปัจจุบันการรับส่งข้อมูลต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงแต่การทำงานเพียงเท่านั้น

รวมถึงในการใช้ชีวิตผู้คนก็มีความสำคัญในการพัฒนาและนำไปปรับใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่คือสาเหตุว่านวัตกรรมเทคโนโลยีถูกผลิตขึ้นมาอยู่เสมอเพื่อรองรับการใช้งานผู้คนทุกคนยังใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเรียนรู้และปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตรวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆมาอยู่เสมอ 

 

 

สนับสนุนโดย  ufabet

อะไรก็ง่ายขึ้นด้วย Word Press

วิธีสร้างแท็กของสินค้าขึ้นมาใหม่ทำได้ด้วยการคลิกผ่านเมนู Products > Product Tags เพื่อเข้าไปยังหน้า Product Tags จากนั้นก็ตั้งค่าออปชันให้แท็กของสินค้าในลักษณะเดียวกับการ ตั้งค่าออปชันให้แท็กของบทความ เช่น การตั้งชื่อ , การกำหนด Slug หรือการเขียนคำอธิบายเพิ่ม เติม ( ผมอธิบายเรื่องการสร้างแท็กของบทความไว้ในหัวข้อ “ จัดการกับ Tag ของบทความ ” ของ บทที่ 4 ) สุดท้ายเราก็คลิกปุ่ม Add new Product Tag เพื่อสร้างแท็กใหม่ขึ้นมา โดยแท็กที่เรา สร้างขึ้นนี้จะไปแสดงให้เห็นในเฟรมแสดงรายการแท็กด้านขวามือ 

เมื่อสร้างแท็กให้สินค้าแล้ว เวลาที่เราโพสต์สินค้าใหม่ลงไปขาย หรือเปิดรายการสินค้าที่ มีอยู่เดิมขึ้นมาแก้ไข เราก็จะเลือกแท็กให้สินค้าได้ในเฟรม Product Tags ไงครับ

จัดการ Category ของสินค้า นอกจากระบบแท็กของสินค้าแล้ว ระบบแคทิกอรีของสินค้าก็เป็นอีกฟังก์ชั่นดีๆ ที่ปลักอิน WP eCommerce เตรียมมาให้เราใช้งาน หน้าที่ของแคทิกอรีสินค้าก็เหมือนกับหน้าที่ของแคท กอรีบทความ กล่าวคือจะช่วยแบ่งแยกสินค้าที่เราขายออกเป็นหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น ผมทำ ร้านค้าออนไลน์เพื่อขายหนังสือ ผมก็สามารถใช้ระบบแคทิกอรีแบ่งหนังสือออกมาเป็นหมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ , หมวดหมู่ธรรมะ , หมวดหมู่จิตวิทยา , หมวดหมู่การตลาด แบบนี้เป็นต้น ประโยชน์สำคัญของระบบแคทิกอรีของร้านค้าคือ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า

ตามหมวดหมู่ที่สนใจได้ ยิ่งถ้าร้านค้าไหนมีสินค้ามากมายเป็นร้อยๆ พันๆ ชิ้น ระบบแคทิกอรีก็ยิ่ง สำคัญ เพราะจะช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น 

วิธีการสร้างแคทิกอรีของสินค้าขึ้นมาใช้งานสามารถทำได้ด้วยการคลิกเมนู Products > Categories เพื่อเปิดเข้าสู่หน้า Product Categories ครับ ที่หน้า Product Categories นี้เรา จะเห็นออปชันสำหรับตั้งค่าอยู่ 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือหัวข้อ Add New Product Category ซึ่งมีไว้ ตั้งค่าพื้นฐานทั่วไป และหัวข้อ Advanced Store Settings ซึ่งมีไว้ตั้งค่าขั้นสูงหรือขั้นแอ็ดวานซ์ การตั้งค่าพื้นฐานใต้หัวข้อ Add New Product Category จะมีรายการให้ตั้งค่าเหมือนกับตอนที่ เราสร้างแคทิกอรีให้บทความ ( ผมอธิบายวิธีการสร้างแคทิกอรีของบทความไว้ในหัวข้อ “ จัดการกับ Category ของบทความ ” ของบทที่ 4 ) เพราะฉะนั้นผมจึงไม่ขออธิบายรายละเอียดอีกให้เสียเวลา แต่จะขอข้ามไปอธิบายรายละเอียดการตั้งค่าภายใต้หัวข้อ Advanced Store Settings เลยครับ เพราะออปชันพวกนี้เราไม่เคยตั้งค่ากันในตอนที่สร้างแคทิกอรีของบทความ 

ออปชันภายใต้หัวข้อ Advanced Store Settings ที่เราตั้งค่าได้มีดังนี้ครับ 

  • Presentation Settings เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงผลของแคทิกอรี มีออปชัน ย่อยที่ตั้งค่าได้อีก 3 รายการ คือ Category Image ใช้กำหนดภาพให้แคทุกอรี , Product Display ใช้กำหนดมุมมองการแสดงผลของสินค้าในแคทิกอรีนี้ และ Thumbnail Size ใช้กำหนดขนาดของ ภาพตัวอย่างขนาดย่อของแคทิกอรี 
  • Restrict to Target Markets ตั้งค่าว่าสินค้าในแคทิกอรีนี้จะทำตลาดกับลูกค้า ประเทศไหนบ้าง 
  • Checkout Settings ตั้งค่าเกี่ยวกับการเช็กเอาต์มีออปชันย่อยให้ตั้งค่าอีก 2 รายการ คือ Category requires additional checkout form felds ใช้สำหรับเลือกใช้งานแบบฟอร์มเช็กเอาต์ ( Checkout Form Field ) ที่เราสร้างขึ้นเพิ่มเติมสำหรับสินค้าในแคทิกอรีนี้ และ Address to calculate shipping with ใช้กำหนดว่าให้คิดค่าจัดส่งโดยยึดตามที่อยู่จริงหรือที่อยู่สำหรับออก บิลของลูกค้า

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนฝากขั้นต่ำ 20 บาท

การปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 

ธุรกิจต่างๆในยุคปัจจุบันและมีความพยายามในการพัฒนาตัวเองค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันมีความเข้มข้นในการแข่งขันกันเยอะ บริษัทในยุคปัจจุบันแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาสู้กัน ในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความพยายามจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อรองรับการแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นการลดในส่วนของการใช้ทรัพยากรลง

หรือแม้แต่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลง รวมทั้งยังเป็นการในส่วนของเพิ่มคุณภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น นี่จะไปส่งผลให้บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆเข้ามาใช้ในบริษัท รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม้แต่จะเป็นหุ่นยนต์ก็ต้องมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันเพราะการแข่งขันในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง บริษัทหรือธุรกิจต่างๆมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะมีการพัฒนาในส่วนของงานตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่เองจะไปไหนผมว่าทำไมจะต้องมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ 

ทำให้ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อคู่แข่ง จากการปรับตัวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นของคู่แข่งหรือแม้แต่จะเป็นพัฒนาศักยภาพในการทำงาน จึงทำให้บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการนำเข้าในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมาก

โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศจีนมีการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาควบคุมการทำงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถพัฒนา มีการพัฒนาและปรับตัวไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับการผลิตในปัจจุบัน ที่จำเป็นจะต้องใช้พัฒนาศักยภาพของการทำงานของผู้คนรวมถึงในส่วนของพัฒนาการทำงานของบริษัทให้มีขั้นตอนการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี

เพราะในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆในส่วนของเครื่องยนต์ในปัจจุบันที่มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะในการเข้ามาทำงานแต่ละหน่วยงาน โดยผ่านการซอฟต์แวร์หรือการวางระบบผ่านบริษัทเกี่ยวกับทางด้านไอทีที่ทำงานในส่วนการวางระบบหรือใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละหน่วยธุรกิจก็มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่มีการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะปัจจุบันนี้ที่มีการปรับตัวของคู่แข่ง

จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะแต่ละองค์กรก็ใช้ในส่วนเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย  sagame

การใช้คอมพิวเตอร์ศึกษาการทำธุรกิจ 

บริษัทต่างๆหรือรูปแบบการทำงานณปัจจุบันหากจะต้องมีการขยายตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ในด้านของแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอพพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ ดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทเรา มีบริษัทเกิดขึ้นมากมายและมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายแต่ธุรกิจในรอดในโลกออนไลน์ ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน

ที่การเข้ามาของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำให้เกิดธุรกิจมากมาย ธุรกิจการซื้อขายของออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนเป็นจำนวนมหาศาล เพราะอย่างที่รู้กันกำลังการซื้อในโลกออนไลน์มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน และในปัจจุบันก็มีการเติบโตอย่างมาก เพราะมีนักลงทุนเข้ามาทุ่มทุนในการทำตลาดเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมร้านค้าสินค้าต่างๆให้ได้มากที่สุด

หากใครสามารถมองโอกาสและหาโอกาสอยู่เสมอจะทำให้สามารถสร้างรายได้กับตัวเองได้ ธุรกิจต่างๆที่มีการปรับตัวตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขายแต่เพียงหน้าร้านแต่เพียงเท่านั้น ในปัจจุบันการขายที่หน้าร้านคงไม่พอสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน เพราะผู้คนมีรูปแบบการใช้จ่ายเงินที่เปลี่ยนไปผู้คนต่างๆหันมาซื้อของในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันจะต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอให้เท่าทันต่อกลุ่มลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเลือกหาร้านและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่ถูก 

มีธุรกิจมากมายที่การทำธุรกิจในแบบออฟไลน์ไม่ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อมาทำธุรกิจออนไลน์การขายของกับทำได้ดี และสร้างอัตราการเติบโตของบริษัทเป็นจำนวนมาก นี่เองคือปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างๆจะต้องมีการมองหาช่องทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานตัวเอง เพราะว่าธุรกิจเหล่านี้สามารถศึกษาได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลต่างๆ

ในโลกออนไลน์ก็มีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รองรับต่อการเรียนรู้ของผู้คนในปัจจุบัน เป็นความพยายามที่จะผลักดันธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้มีอัตราการเติบโต จึงทำให้มีการออกเกี่ยวกับการศึกษาการขายของออนไลน์และการทำการตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก มีทั้งข้อที่สอนฟรีๆและขอที่เสียตังค์ ให้ทุกคนสามารถเลือกเรียนกันได้ นี่เองจึงทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบัน

ในยุคนี้หากบริษัทไหนที่ไม่มีการปรับตัวอาจจะทำให้รายได้ลดลง และเสี่ยงต่อการขาดทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตามการปรับตัวถือเป็นเรื่องที่ดีการใช้คอมพิวเตอร์และ Application รวมถึงแผ่นฟอร์มต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด บางครั้งเราลงทุนที่ค่อนข้างต่ำแต่ได้ผลตอบแทนมาที่สูง ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีของการทำธุรกิจ

 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace ฟรีเครดิต

วิวัฒนาการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ปัจจุบันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว เพราะความจำเป็นที่เรานำมาใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ใช้ในการโทรเพื่อติดต่อสื่อสาร ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ล้วนก็ใช้โทรศัพท์ในกิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น กลายเป็นสังคมโลกออนไลน์แล้วด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้อินเตอร์มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะกรพัฒนาอินเตอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ

โดยวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือนั้นก็จะแบ่งออกเป็นหลายยุคดังนี้ โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่ยุค 1G ให้บริการเพียงเสียงพูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการโทรเข้าโทรออกเพื่อติดต่อสื่อสารกัน โดยการติดต่อสื่อสารผ่านสัญญาณอนาล็อก เป็นสัญญาณที่ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งเคลื่อนเสียงนั่นเอง ยุค 2G จะเปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอล ทำให้เราสามารถส่งสารข้อมูลได้มากกว่าเพียงเสียงพูดเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สายและโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถใช้งานได้ทั่วโลกและมีการรองรับการสื่อสารทางข้อมูล เช่นข้อความsms เป็นต้น ยุค 3G เป็นการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร UMTS โดยมีข้อแตกต่างจาก2G ไปอย่างมากโดยความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสามารถส่งข้อมูลโดยตรงได้เร็วมากขึ้นและมีความเสถียรมากขึ้น  ยุค 4G เป็นการนำเทคโนโลยี LTD มาพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับและส่งข้อมูล

ในยุค 1G นั้นจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์ที่เราเรียกว่ากระติกน้ำที่มีขนาดใหญ่และพกพาลำบาก โดยสามารถโทรเข้าโทรออกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นละไม่สามารถส่งข้อมูลใดๆได้ซึ่งราคาโทรศัพท์ในยุคนี้มีราคาสูงทำให้คนที่จะสามารถใช้ได้นั้นต้องเป็นคนที่มีรายได้สูง และหากมีการใช้งานที่หนาแน่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

ในยุค 2G เป็นการใช้ระบบ GSM  ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลยทีเดียว เป็นครั้งแรกที่มีการใช้สัญญาณดิจิตอลและมีการเก็บข้อมูลในซิมการ์ด และสามารถสั่งข้อความสั้นที่เรารู้จักกันsmsได้นั่นเอง มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น 2.5G อีกด้วยโดย 2.5G นั้นเป็นการนำเทคโนโลยีระบบ GPRS มาใช้ โดยการพัฒนานั้น

เพื่อการรองรับการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น โดยยุคนี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรียกเข้าแบบ MP3 หน้าจอที่เป็นหน้าจอสีและการส่งข้อมูลแบบ MMS  และมีการพัฒนาขึ้นไปอีกโดยใช้ระบบEDGE เป็นระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ยุค3G เป็นยุคที่มีการพัฒนาให้โทรศัพท์สามารถแสดงข้อมูลทางมัลติมีเดียด้วยความเร็วสูง สามารถสื่อสารได้ทั้งเสียงและข้อมูล

เป็นยุคแรกของสมาร์ทโฟนและรองรับแอปพิเคชั่นหลากหลาย ยุค 4G ซึ่งเป็นยุคLTE มีการพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูลตอบสนองการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย รับส่งข้อมูลที่รวดเร็วสามารถใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการสนทนาผ่านแอปพิเคชั่นแบบเรียลไทม์ ยุค5G เป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

เป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับสิ่งต่างๆ เช่น​ ในอาคาร รถยนต์ ระบบไฟฟ้าและสิ่งต่างๆที่ทำให้สะดวกมากขึ้น โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเราอย่างมากทำให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล

 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace

การใช้งานสื่ออย่างถูกต้อง

เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ มีการใช้งานสื่ออย่างหลากหลายมากมาย มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้าง จะนั้นการที่เรารู้จักการใช้สื่ออย่างพอดี เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมาก เพื่อที่เราจะได้คิดตาม จะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดบ้าง เพราะในปัจจุบันนี้ มีการเสพสื่ออย่างมาก เพื่อที่ติดตามข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จะมีแหล่งสื่อเฉพาะเลย

ให้เรานั้นสามารถที่จะทราบและจะเสพข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ฉะนั้นเราต้องรู้จักคิดและแยกแยะจากสิ่งที่เราดูมาด้วย เพื่อการใช้สื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการทำงานหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

ประโยชน์ของการใช้สื่อ

การใช้สื่อที่ดีและมีประโยชน์เราจะต้องรู้จากการเสพที่มีข้อมูลเชิงความจริง ข้อมูลที่มีหลักฐาน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในเสพสื่อ ฉะนั้นการที่เรารู้จักการใช้งานให้เหมาะสมพอดีกับความต้องการของเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เราจะได้รู้จักการนำประโยชน์จากสิ่งที่เราได้รับมา ไปพัฒนาในการใช้ชีวิตตัวเรา บางอย่างเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

การที่มีสื่อเป็นตัวกลางในการนำเสนอนั้น จะทำให้เรานั้นสามารถเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับคนที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีว่าต้องการสื่อถึงอะไร จะทำให้เรานั้น สามารถที่จะเข้าใจในส่วนของตรงนี้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

ผลเสียของการใช้สื่อ

บางคนนั้นก็มีการใช้งานจากสื่อไปในทางที่ผิดเช่นกัน ฉะนั้นเราต้องทราบว่าในการใช้งานสื่อต่างๆ เราต้องมีการคิดและแยกแยะด้วย เพราะบางอย่างที่เรารับรู้ไม่อาจที่จะเป็นความจริงเสมอไป ไม่มูลความจริง เราจะพบได้บ่อยในการเสพสื่อเพจปลอมๆ ก็จะทำให้เรานั้น เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องไม่จริง ในปัจจุบันนี้เริ่มมีการนำเสนอสิ่งผิดๆออกมา

ถ้าหากเราเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอแต่ไม่รู้ว่าจริงไหม ก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อบุคคลที่ชอบเสพสื่อต่างเช่นกัน ฉะนั้นเราควรต้องดูหลักความเป็นจริงในการนำเสนอด้วย เพราะข้อมูลบางอย่างเราก็ต้องจากหลักความจริง เพื่อที่คนใช้งานหลายๆคนเกิดความเข้าใจ ไม่เชื่อกับสิ่งผิดมากเกินไป ฉะนั้นเราต้องมีสติในการเสพสื่อบางอย่างด้วย

เพื่อคิดถึงความถูกต้องและประโยชน์จากการที่เราได้รับมา สามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อประจำวันของเราอย่างไรบ้าง ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้สื่อที่ดี เพื่อเกิดผลดีต่อตัวเราและลดการรับข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นกัน

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  Holiday Palace ฝากขั้นต่ำ 100

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ 

ในปัจจุบันผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีจำนวนมากและมหาศาลอย่างยิ่งในประเทศไทย จึงทำให้ในส่วนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างๆมากยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงร้านค้าหรือว่าบริการได้อย่างรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มที่มีสร้างขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หรือ Smartphone รวมถึงคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ในการสร้างระบบออนไลน์ของธุรกิจของตัวเองขึ้นมาในส่วนของการลงสินค้าและบริการต่างๆที่เหมาะสม ก่อนหน้านี้คุณทำธุรกิจอยู่แล้วในการค้าขายสินค้าอยู่สักอย่าง แต่คุณต้องการที่จะขยายธุรกิจและสร้างโอกาสสำคัญให้กับธุรกิจของตัวเอง ก็สามารถทำธุรกิจเรานี้ให้เป็นระบบออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าคุณมีทั้งการขายแบบออฟไลน์ และการขายออนไลน์ที่ทำให้รายได้ของคุณมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากช่องทางต่างๆที่คุณกำหนดขึ้น

และนี่คือสิ่งที่มึงบอกว่าทำไมธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันมีการเติบโตในประเทศไทยค่อนข้างมาก ผู้ใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารด้านต่างๆสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ในราคาที่ถูกมากยิ่งขึ้น และอินเตอร์เน็ตก็สามารถครอบคลุมในสถานที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ที่นี่เองเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้สินค้าและบริการในปัจจุบันจึงทำให้ธุรกิจออนไลน์ มีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศเอง

ก็มีการให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ ก็อย่างที่รู้กันว่าในส่วนของการขายออนไลน์ทำให้สร้างรายได้ให้กับประเทศเรามากกว่าหลายหมื่นล้าน แต่ในส่วนนี้เองก็ทำให้ประเทศของเราเสียหายได้เช่นเดียวกัน เพราะธุรกิจค้าขายออนไลน์ต่างประเทศก็เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเช่นเดียวกันนี่จึงทำให้เงินไหลออกนอกประเทศโดยที่ทางภาครัฐไม่สามารถเก็บในส่วนของภาษีได้เลย

มีแต่เป็นปัญหาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไข อย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในธุรกิจออนไลน์มีอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อรองรับต่อจำนวนผู้ใช้งานและผู้ที่ต้องการบริการหรือสินค้าต่างๆบนโลกออนไลน์

การปรับตัวและพัฒนาของทุกวันนี้จึงทำให้โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจตัวเองหรือว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นรายได้หลักหรือเป็นรายได้เสริมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนได้ทำการ บางคนอาจจะมีร้านค้าออนไลน์ถึงหลายร้านไม่ว่าจะเป็น 5 6 ร้าน

คิดว่าสิ่งที่ในปัจจุบันอัตราการเติบโตของธุรกิจออนไลน์มีการปรับตัวเข้ามายิ่งขึ้น เพราะผู้คนให้ความสนใจและพัฒนาทางด้านต่างๆเพื่อช่วยให้ธุรกิจในส่วนเหล่านี้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำมาสู่รูปแบบการทำงานใหม่ๆ 

 

 

สนับสนุนโดย  ระบบฝากถอนเงิน Gclub

ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือ

อินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันนี้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ฉะนั้นการใช้อินเตอร์เน็ตก็มีความสำคัญ เพราะคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ จะต้องมีการใช้งานอินเตอร์ด้วย เพราะเราจะได้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะทางเฟสบุ๊คหรือทางไลน์ ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องโทรเบอร์โทรศัพท์ให้เปลืองเงินอีกด้วยและคนส่วนใหญ่จะชอบการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางแบบนี้กันเยอะเลย นอกจากอินเตอร์ในโทรศัพท์มือถือของเราไม่มี จึงจะติดต่อกันทางเบอร์โทรศัพท์นั่นเอง ฉะนั้นถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้งานของใครหลายๆคนอีกด้วย

ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือ

เป็นตัวช่วยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดี เพราะบางคนอาจจะต้องการที่จะใช้งานโทรศัพท์แต่ว่าต้องมีอินเตอร์เน็ตด้วยถึงจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งและบางแอพพลิเคชัน จะต้องมีการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตมือถือของเราด้วย เพื่อที่จะสามารถใช้งานแอพพลิเคชันนั้นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลเล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์หรือดูยูทูบ บางครั้งเราอาจจะมีความต้องการเล่นเกมกับเพื่อนๆ แต่เราอยู่สถานที่ต่างๆ ก็จะต้องมีตัวอินเตอร์เน็ตในการเล่นนอกจากการใช้งานผ่านไวฟาย

เราก็ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์ของเราองในการที่จะเล่นเกมหรือการใช้งานทางด้านอื่นๆนั้น ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตจะอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถใช้งานไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของเราได้ในทุกๆที่ ที่เรามีความต้องการที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าหากเรามีความต้องการที่จะใช้งาน ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยในทันที ไม่ต้องกังวลปัญหาในการใช้งานที่ขัดข้องเพราะไม่มีตัวไวฟายเชื่อม

นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะกระจายสัญญาณอินเตอร์มือถือของเราได้ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงได้หรือเรียกกันว่า สัญญาณฮอตสปอร์ตสามารถที่จะเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งเครื่องได้แต่เราต้องตรวจสอบความเร็วและแรงของอินเตอร์เน็ตเราด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการกระจายสัญญาณของเรา อาจจะทำให้เราเล่นได้ช้าลง มีกระตุกเล็กน้อย

ฉะนั้นเราต้องตรวจสอบการใช้งานของเราด้วย ถ้าหากต้องการจะปล่อยสัญญาณในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งเครื่อง เราจะเห็นได้ว่าการใช้งานมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ฉะนั้นเราต้องรู้จักการนำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้งานในทางที่ดีด้วย เพื่อเกิดผลที่ดีในการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของเรา จะได้มีประสิทธิภาพในการเลือกใช้งานของเราได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

Ai เทคโนโลยีที่น่ากลัว

เรื่องปัญหาของการตกงานนั้นเกิดขึ้นทุกปีๆ แต่ในช่วงของปี2019 ซึ่งเป็นปีที่เราจะเห็นข่าวการตกงานเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษอย่างชัดเจน มีแรงงานหลายคนนั้นตกงานเพราะถูกไล่ออก รวมไปถึงการยินยอมให้ออกโดยให้ตรงอยู่ในภาวะบีบบังคับ แน่นอนว่าสิ่งแรกที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นสาเหตุและปัจจัยหลักของการตกงานนั้นคือ เศรษฐกิจ ต้องยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจในประเทศไทย

ปัจจุบันนั้นแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ราคาสินค้าไม่ว่าจะในห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านค้าทั่วไปแล้วนั้น ต่างก็มีราคาที่สูงขึ้น ราคาสูงไม่พอยังลดปริมาณและคุณภาพลงอีกด้วย และมีอีก 1 ปัจจัยที่หลายคนอาจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้ ที่เป็นสาเหตุทำให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้น นั้นก็คือ เทคโนโลยี Ai

ซึ่งเทคโนโลยีเดิมทีนั้นได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานอยู่แล้วอย่างเช่น ในโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องจักร เพื่อลดเวลาเรื่องการทำงาน รวมไปถึงการทำงานอย่างพนักงานบัญชี เมื่อก่อนเราอาจจะต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดในสมุด เวลาต่อมาได้มีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

ทำให้สามารถที่จะป้อนข้อมูลทำบัญชีในคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยเทคโนโลยีเหล่านี้นี่แหละที่เรียกว่า เทคโนโลยี Ai แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Ai นั้นได้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในหลายๆด้าน จนมนุษย์นั้นไม่ต้องทำเอง อาจจะดูเหมือนกับว่ามันสบายใช่หรือไม่ แต่เพราะสาเหตุนี้ที่เป็นหนึ่งของปัญหาการต้องตกงานอีกอย่างเช่นกัน เพราะในเศรษฐกิจแบบนี้ผู้ผลิตเองก็เลือกที่จะต้องประหยัดงบประมาณ

โดยการปลดพนักงานออก แล้วเพิ่มแรงงานด้วยเครื่องจักรมากขึ้น นอกจะประหยัดงบประมาณแล้วนั้น ก็ประหยัดในเรื่องของเวลาอีกด้วย ข้อดีของเทคโนโลยี Ai คือ การไม่บ่น ทำงานรวดเร็ว ไม่เหนื่อย ทำตามข้อมูลคำสั่งที่ป้อนให้ ซึ่งข้อดีเหล่านี้ได้มีความแตกต่างจากแรงงานของมนุษย์โดยสิ้นเชิง เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ขี้เกียจ ทำงานสักพักก็หยุดพัก

ซึ่งจุดด้อยตรงนี้ทำให้มนุษย์นั้นแพ้ความสามารถของเทคโนโลยี Ai แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวไปเสียหมดถ้าหากเราทราบลู่ทางที่จะอยู่เหนือเทคโนโลยีเหล่านี้ เทคโนโลยี Ai อย่างไรแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือเปิดการทำงานด้วยตัวเองได้ อย่างไรแล้วก็ต้องให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุม ซ่อมแซม พัฒนา และดูแลเช่นเดิม แต่ถึงอย่างไรผู้ที่จะทำด้านนี้จะต้องมีความรู้และความสามารถอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ก็ยังถือได้ว่าเทคโนโลยี Ai นั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้เช่นเคย เพราะในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทในหลายๆอาชีพเพิ่มมากขึ้น ในบางอาชีพที่ไม่คาดคิดได้ว่าเทคโนโลยี Ai จะเข้าไปทดแทนได้ก็อาจจะสามารถเป็นไปได้เช่นกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี