การปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 

ธุรกิจต่างๆในยุคปัจจุบันและมีความพยายามในการพัฒนาตัวเองค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันมีความเข้มข้นในการแข่งขันกันเยอะ บริษัทในยุคปัจจุบันแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาสู้กัน ในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความพยายามจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อรองรับการแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นการลดในส่วนของการใช้ทรัพยากรลง

หรือแม้แต่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลง รวมทั้งยังเป็นการในส่วนของเพิ่มคุณภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น นี่จะไปส่งผลให้บริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆเข้ามาใช้ในบริษัท รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม้แต่จะเป็นหุ่นยนต์ก็ต้องมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันเพราะการแข่งขันในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง บริษัทหรือธุรกิจต่างๆมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะมีการพัฒนาในส่วนของงานตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่เองจะไปไหนผมว่าทำไมจะต้องมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ 

ทำให้ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อคู่แข่ง จากการปรับตัวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นของคู่แข่งหรือแม้แต่จะเป็นพัฒนาศักยภาพในการทำงาน จึงทำให้บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการนำเข้าในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมาก

โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศจีนมีการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาควบคุมการทำงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถพัฒนา มีการพัฒนาและปรับตัวไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับการผลิตในปัจจุบัน ที่จำเป็นจะต้องใช้พัฒนาศักยภาพของการทำงานของผู้คนรวมถึงในส่วนของพัฒนาการทำงานของบริษัทให้มีขั้นตอนการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี

เพราะในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ที่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆในส่วนของเครื่องยนต์ในปัจจุบันที่มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะในการเข้ามาทำงานแต่ละหน่วยงาน โดยผ่านการซอฟต์แวร์หรือการวางระบบผ่านบริษัทเกี่ยวกับทางด้านไอทีที่ทำงานในส่วนการวางระบบหรือใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละหน่วยธุรกิจก็มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่มีการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะปัจจุบันนี้ที่มีการปรับตัวของคู่แข่ง

จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะแต่ละองค์กรก็ใช้ในส่วนเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

 

 

สนับสนุนโดย  sagame

การใช้คอมพิวเตอร์ศึกษาการทำธุรกิจ 

บริษัทต่างๆหรือรูปแบบการทำงานณปัจจุบันหากจะต้องมีการขยายตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ในด้านของแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอพพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ ดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทเรา มีบริษัทเกิดขึ้นมากมายและมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายแต่ธุรกิจในรอดในโลกออนไลน์ ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน

ที่การเข้ามาของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำให้เกิดธุรกิจมากมาย ธุรกิจการซื้อขายของออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนเป็นจำนวนมหาศาล เพราะอย่างที่รู้กันกำลังการซื้อในโลกออนไลน์มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน และในปัจจุบันก็มีการเติบโตอย่างมาก เพราะมีนักลงทุนเข้ามาทุ่มทุนในการทำตลาดเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมร้านค้าสินค้าต่างๆให้ได้มากที่สุด

หากใครสามารถมองโอกาสและหาโอกาสอยู่เสมอจะทำให้สามารถสร้างรายได้กับตัวเองได้ ธุรกิจต่างๆที่มีการปรับตัวตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขายแต่เพียงหน้าร้านแต่เพียงเท่านั้น ในปัจจุบันการขายที่หน้าร้านคงไม่พอสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน เพราะผู้คนมีรูปแบบการใช้จ่ายเงินที่เปลี่ยนไปผู้คนต่างๆหันมาซื้อของในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันจะต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอให้เท่าทันต่อกลุ่มลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเลือกหาร้านและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่ถูก 

มีธุรกิจมากมายที่การทำธุรกิจในแบบออฟไลน์ไม่ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อมาทำธุรกิจออนไลน์การขายของกับทำได้ดี และสร้างอัตราการเติบโตของบริษัทเป็นจำนวนมาก นี่เองคือปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างๆจะต้องมีการมองหาช่องทางในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานตัวเอง เพราะว่าธุรกิจเหล่านี้สามารถศึกษาได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลต่างๆ

ในโลกออนไลน์ก็มีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รองรับต่อการเรียนรู้ของผู้คนในปัจจุบัน เป็นความพยายามที่จะผลักดันธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้มีอัตราการเติบโต จึงทำให้มีการออกเกี่ยวกับการศึกษาการขายของออนไลน์และการทำการตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก มีทั้งข้อที่สอนฟรีๆและขอที่เสียตังค์ ให้ทุกคนสามารถเลือกเรียนกันได้ นี่เองจึงทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบัน

ในยุคนี้หากบริษัทไหนที่ไม่มีการปรับตัวอาจจะทำให้รายได้ลดลง และเสี่ยงต่อการขาดทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตามการปรับตัวถือเป็นเรื่องที่ดีการใช้คอมพิวเตอร์และ Application รวมถึงแผ่นฟอร์มต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด บางครั้งเราลงทุนที่ค่อนข้างต่ำแต่ได้ผลตอบแทนมาที่สูง ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีของการทำธุรกิจ

 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace ฟรีเครดิต

วิวัฒนาการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ปัจจุบันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว เพราะความจำเป็นที่เรานำมาใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ใช้ในการโทรเพื่อติดต่อสื่อสาร ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ล้วนก็ใช้โทรศัพท์ในกิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น กลายเป็นสังคมโลกออนไลน์แล้วด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้อินเตอร์มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะกรพัฒนาอินเตอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ

โดยวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือนั้นก็จะแบ่งออกเป็นหลายยุคดังนี้ โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่ยุค 1G ให้บริการเพียงเสียงพูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการโทรเข้าโทรออกเพื่อติดต่อสื่อสารกัน โดยการติดต่อสื่อสารผ่านสัญญาณอนาล็อก เป็นสัญญาณที่ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งเคลื่อนเสียงนั่นเอง ยุค 2G จะเปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอล ทำให้เราสามารถส่งสารข้อมูลได้มากกว่าเพียงเสียงพูดเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สายและโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถใช้งานได้ทั่วโลกและมีการรองรับการสื่อสารทางข้อมูล เช่นข้อความsms เป็นต้น ยุค 3G เป็นการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร UMTS โดยมีข้อแตกต่างจาก2G ไปอย่างมากโดยความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสามารถส่งข้อมูลโดยตรงได้เร็วมากขึ้นและมีความเสถียรมากขึ้น  ยุค 4G เป็นการนำเทคโนโลยี LTD มาพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับและส่งข้อมูล

ในยุค 1G นั้นจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์ที่เราเรียกว่ากระติกน้ำที่มีขนาดใหญ่และพกพาลำบาก โดยสามารถโทรเข้าโทรออกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นละไม่สามารถส่งข้อมูลใดๆได้ซึ่งราคาโทรศัพท์ในยุคนี้มีราคาสูงทำให้คนที่จะสามารถใช้ได้นั้นต้องเป็นคนที่มีรายได้สูง และหากมีการใช้งานที่หนาแน่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

ในยุค 2G เป็นการใช้ระบบ GSM  ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลยทีเดียว เป็นครั้งแรกที่มีการใช้สัญญาณดิจิตอลและมีการเก็บข้อมูลในซิมการ์ด และสามารถสั่งข้อความสั้นที่เรารู้จักกันsmsได้นั่นเอง มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น 2.5G อีกด้วยโดย 2.5G นั้นเป็นการนำเทคโนโลยีระบบ GPRS มาใช้ โดยการพัฒนานั้น

เพื่อการรองรับการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น โดยยุคนี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรียกเข้าแบบ MP3 หน้าจอที่เป็นหน้าจอสีและการส่งข้อมูลแบบ MMS  และมีการพัฒนาขึ้นไปอีกโดยใช้ระบบEDGE เป็นระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ยุค3G เป็นยุคที่มีการพัฒนาให้โทรศัพท์สามารถแสดงข้อมูลทางมัลติมีเดียด้วยความเร็วสูง สามารถสื่อสารได้ทั้งเสียงและข้อมูล

เป็นยุคแรกของสมาร์ทโฟนและรองรับแอปพิเคชั่นหลากหลาย ยุค 4G ซึ่งเป็นยุคLTE มีการพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูลตอบสนองการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย รับส่งข้อมูลที่รวดเร็วสามารถใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการสนทนาผ่านแอปพิเคชั่นแบบเรียลไทม์ ยุค5G เป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

เป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับสิ่งต่างๆ เช่น​ ในอาคาร รถยนต์ ระบบไฟฟ้าและสิ่งต่างๆที่ทำให้สะดวกมากขึ้น โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเราอย่างมากทำให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล

 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace

การใช้งานสื่ออย่างถูกต้อง

เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ มีการใช้งานสื่ออย่างหลากหลายมากมาย มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้าง จะนั้นการที่เรารู้จักการใช้สื่ออย่างพอดี เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมาก เพื่อที่เราจะได้คิดตาม จะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดบ้าง เพราะในปัจจุบันนี้ มีการเสพสื่ออย่างมาก เพื่อที่ติดตามข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จะมีแหล่งสื่อเฉพาะเลย

ให้เรานั้นสามารถที่จะทราบและจะเสพข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ฉะนั้นเราต้องรู้จักคิดและแยกแยะจากสิ่งที่เราดูมาด้วย เพื่อการใช้สื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการทำงานหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

ประโยชน์ของการใช้สื่อ

การใช้สื่อที่ดีและมีประโยชน์เราจะต้องรู้จากการเสพที่มีข้อมูลเชิงความจริง ข้อมูลที่มีหลักฐาน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในเสพสื่อ ฉะนั้นการที่เรารู้จักการใช้งานให้เหมาะสมพอดีกับความต้องการของเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เราจะได้รู้จักการนำประโยชน์จากสิ่งที่เราได้รับมา ไปพัฒนาในการใช้ชีวิตตัวเรา บางอย่างเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

การที่มีสื่อเป็นตัวกลางในการนำเสนอนั้น จะทำให้เรานั้นสามารถเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับคนที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีว่าต้องการสื่อถึงอะไร จะทำให้เรานั้น สามารถที่จะเข้าใจในส่วนของตรงนี้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

ผลเสียของการใช้สื่อ

บางคนนั้นก็มีการใช้งานจากสื่อไปในทางที่ผิดเช่นกัน ฉะนั้นเราต้องทราบว่าในการใช้งานสื่อต่างๆ เราต้องมีการคิดและแยกแยะด้วย เพราะบางอย่างที่เรารับรู้ไม่อาจที่จะเป็นความจริงเสมอไป ไม่มูลความจริง เราจะพบได้บ่อยในการเสพสื่อเพจปลอมๆ ก็จะทำให้เรานั้น เกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องไม่จริง ในปัจจุบันนี้เริ่มมีการนำเสนอสิ่งผิดๆออกมา

ถ้าหากเราเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอแต่ไม่รู้ว่าจริงไหม ก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อบุคคลที่ชอบเสพสื่อต่างเช่นกัน ฉะนั้นเราควรต้องดูหลักความเป็นจริงในการนำเสนอด้วย เพราะข้อมูลบางอย่างเราก็ต้องจากหลักความจริง เพื่อที่คนใช้งานหลายๆคนเกิดความเข้าใจ ไม่เชื่อกับสิ่งผิดมากเกินไป ฉะนั้นเราต้องมีสติในการเสพสื่อบางอย่างด้วย

เพื่อคิดถึงความถูกต้องและประโยชน์จากการที่เราได้รับมา สามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อประจำวันของเราอย่างไรบ้าง ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้สื่อที่ดี เพื่อเกิดผลดีต่อตัวเราและลดการรับข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นกัน

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  Holiday Palace ฝากขั้นต่ำ 100

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ 

ในปัจจุบันผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีจำนวนมากและมหาศาลอย่างยิ่งในประเทศไทย จึงทำให้ในส่วนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างๆมากยิ่งขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงร้านค้าหรือว่าบริการได้อย่างรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มที่มีสร้างขึ้นมา

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หรือ Smartphone รวมถึงคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ในการสร้างระบบออนไลน์ของธุรกิจของตัวเองขึ้นมาในส่วนของการลงสินค้าและบริการต่างๆที่เหมาะสม ก่อนหน้านี้คุณทำธุรกิจอยู่แล้วในการค้าขายสินค้าอยู่สักอย่าง แต่คุณต้องการที่จะขยายธุรกิจและสร้างโอกาสสำคัญให้กับธุรกิจของตัวเอง ก็สามารถทำธุรกิจเรานี้ให้เป็นระบบออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าคุณมีทั้งการขายแบบออฟไลน์ และการขายออนไลน์ที่ทำให้รายได้ของคุณมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากช่องทางต่างๆที่คุณกำหนดขึ้น

และนี่คือสิ่งที่มึงบอกว่าทำไมธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันมีการเติบโตในประเทศไทยค่อนข้างมาก ผู้ใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารด้านต่างๆสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ในราคาที่ถูกมากยิ่งขึ้น และอินเตอร์เน็ตก็สามารถครอบคลุมในสถานที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ที่นี่เองเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้สินค้าและบริการในปัจจุบันจึงทำให้ธุรกิจออนไลน์ มีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศเอง

ก็มีการให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ ก็อย่างที่รู้กันว่าในส่วนของการขายออนไลน์ทำให้สร้างรายได้ให้กับประเทศเรามากกว่าหลายหมื่นล้าน แต่ในส่วนนี้เองก็ทำให้ประเทศของเราเสียหายได้เช่นเดียวกัน เพราะธุรกิจค้าขายออนไลน์ต่างประเทศก็เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเช่นเดียวกันนี่จึงทำให้เงินไหลออกนอกประเทศโดยที่ทางภาครัฐไม่สามารถเก็บในส่วนของภาษีได้เลย

มีแต่เป็นปัญหาที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไข อย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในธุรกิจออนไลน์มีอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อรองรับต่อจำนวนผู้ใช้งานและผู้ที่ต้องการบริการหรือสินค้าต่างๆบนโลกออนไลน์

การปรับตัวและพัฒนาของทุกวันนี้จึงทำให้โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจตัวเองหรือว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นรายได้หลักหรือเป็นรายได้เสริมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนได้ทำการ บางคนอาจจะมีร้านค้าออนไลน์ถึงหลายร้านไม่ว่าจะเป็น 5 6 ร้าน

คิดว่าสิ่งที่ในปัจจุบันอัตราการเติบโตของธุรกิจออนไลน์มีการปรับตัวเข้ามายิ่งขึ้น เพราะผู้คนให้ความสนใจและพัฒนาทางด้านต่างๆเพื่อช่วยให้ธุรกิจในส่วนเหล่านี้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำมาสู่รูปแบบการทำงานใหม่ๆ 

 

 

สนับสนุนโดย  ระบบฝากถอนเงิน Gclub

ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือ

อินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันนี้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ฉะนั้นการใช้อินเตอร์เน็ตก็มีความสำคัญ เพราะคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ จะต้องมีการใช้งานอินเตอร์ด้วย เพราะเราจะได้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะทางเฟสบุ๊คหรือทางไลน์ ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องโทรเบอร์โทรศัพท์ให้เปลืองเงินอีกด้วยและคนส่วนใหญ่จะชอบการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางแบบนี้กันเยอะเลย นอกจากอินเตอร์ในโทรศัพท์มือถือของเราไม่มี จึงจะติดต่อกันทางเบอร์โทรศัพท์นั่นเอง ฉะนั้นถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้งานของใครหลายๆคนอีกด้วย

ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือ

เป็นตัวช่วยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดี เพราะบางคนอาจจะต้องการที่จะใช้งานโทรศัพท์แต่ว่าต้องมีอินเตอร์เน็ตด้วยถึงจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งและบางแอพพลิเคชัน จะต้องมีการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตมือถือของเราด้วย เพื่อที่จะสามารถใช้งานแอพพลิเคชันนั้นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลเล่นเฟสบุ๊ค เล่นไลน์หรือดูยูทูบ บางครั้งเราอาจจะมีความต้องการเล่นเกมกับเพื่อนๆ แต่เราอยู่สถานที่ต่างๆ ก็จะต้องมีตัวอินเตอร์เน็ตในการเล่นนอกจากการใช้งานผ่านไวฟาย

เราก็ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์ของเราองในการที่จะเล่นเกมหรือการใช้งานทางด้านอื่นๆนั้น ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตจะอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถใช้งานไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของเราได้ในทุกๆที่ ที่เรามีความต้องการที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าหากเรามีความต้องการที่จะใช้งาน ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยในทันที ไม่ต้องกังวลปัญหาในการใช้งานที่ขัดข้องเพราะไม่มีตัวไวฟายเชื่อม

นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะกระจายสัญญาณอินเตอร์มือถือของเราได้ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงได้หรือเรียกกันว่า สัญญาณฮอตสปอร์ตสามารถที่จะเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งเครื่องได้แต่เราต้องตรวจสอบความเร็วและแรงของอินเตอร์เน็ตเราด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการกระจายสัญญาณของเรา อาจจะทำให้เราเล่นได้ช้าลง มีกระตุกเล็กน้อย

ฉะนั้นเราต้องตรวจสอบการใช้งานของเราด้วย ถ้าหากต้องการจะปล่อยสัญญาณในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งเครื่อง เราจะเห็นได้ว่าการใช้งานมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ฉะนั้นเราต้องรู้จักการนำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้งานในทางที่ดีด้วย เพื่อเกิดผลที่ดีในการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือของเรา จะได้มีประสิทธิภาพในการเลือกใช้งานของเราได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

Ai เทคโนโลยีที่น่ากลัว

เรื่องปัญหาของการตกงานนั้นเกิดขึ้นทุกปีๆ แต่ในช่วงของปี2019 ซึ่งเป็นปีที่เราจะเห็นข่าวการตกงานเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษอย่างชัดเจน มีแรงงานหลายคนนั้นตกงานเพราะถูกไล่ออก รวมไปถึงการยินยอมให้ออกโดยให้ตรงอยู่ในภาวะบีบบังคับ แน่นอนว่าสิ่งแรกที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นสาเหตุและปัจจัยหลักของการตกงานนั้นคือ เศรษฐกิจ ต้องยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจในประเทศไทย

ปัจจุบันนั้นแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ราคาสินค้าไม่ว่าจะในห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านค้าทั่วไปแล้วนั้น ต่างก็มีราคาที่สูงขึ้น ราคาสูงไม่พอยังลดปริมาณและคุณภาพลงอีกด้วย และมีอีก 1 ปัจจัยที่หลายคนอาจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้ ที่เป็นสาเหตุทำให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้น นั้นก็คือ เทคโนโลยี Ai

ซึ่งเทคโนโลยีเดิมทีนั้นได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานอยู่แล้วอย่างเช่น ในโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องจักร เพื่อลดเวลาเรื่องการทำงาน รวมไปถึงการทำงานอย่างพนักงานบัญชี เมื่อก่อนเราอาจจะต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดในสมุด เวลาต่อมาได้มีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

ทำให้สามารถที่จะป้อนข้อมูลทำบัญชีในคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยเทคโนโลยีเหล่านี้นี่แหละที่เรียกว่า เทคโนโลยี Ai แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Ai นั้นได้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในหลายๆด้าน จนมนุษย์นั้นไม่ต้องทำเอง อาจจะดูเหมือนกับว่ามันสบายใช่หรือไม่ แต่เพราะสาเหตุนี้ที่เป็นหนึ่งของปัญหาการต้องตกงานอีกอย่างเช่นกัน เพราะในเศรษฐกิจแบบนี้ผู้ผลิตเองก็เลือกที่จะต้องประหยัดงบประมาณ

โดยการปลดพนักงานออก แล้วเพิ่มแรงงานด้วยเครื่องจักรมากขึ้น นอกจะประหยัดงบประมาณแล้วนั้น ก็ประหยัดในเรื่องของเวลาอีกด้วย ข้อดีของเทคโนโลยี Ai คือ การไม่บ่น ทำงานรวดเร็ว ไม่เหนื่อย ทำตามข้อมูลคำสั่งที่ป้อนให้ ซึ่งข้อดีเหล่านี้ได้มีความแตกต่างจากแรงงานของมนุษย์โดยสิ้นเชิง เพราะมีความเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ขี้เกียจ ทำงานสักพักก็หยุดพัก

ซึ่งจุดด้อยตรงนี้ทำให้มนุษย์นั้นแพ้ความสามารถของเทคโนโลยี Ai แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวไปเสียหมดถ้าหากเราทราบลู่ทางที่จะอยู่เหนือเทคโนโลยีเหล่านี้ เทคโนโลยี Ai อย่างไรแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือเปิดการทำงานด้วยตัวเองได้ อย่างไรแล้วก็ต้องให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุม ซ่อมแซม พัฒนา และดูแลเช่นเดิม แต่ถึงอย่างไรผู้ที่จะทำด้านนี้จะต้องมีความรู้และความสามารถอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ก็ยังถือได้ว่าเทคโนโลยี Ai นั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้เช่นเคย เพราะในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทในหลายๆอาชีพเพิ่มมากขึ้น ในบางอาชีพที่ไม่คาดคิดได้ว่าเทคโนโลยี Ai จะเข้าไปทดแทนได้ก็อาจจะสามารถเป็นไปได้เช่นกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

ประโยชน์ของการใช้มือถือ

เราจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้มีความนิยมที่ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมาก เพราะว่ามีความจำเป็นอย่างมาก ในการใช้งาน เอาไว้ติดต่อสื่อสารกัน ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ฉะนั้นถือว่ามีความนิยม ในการนำมาใช้งานอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้นโทรศัพท์มือถือ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็น ในการใช้งานในยุคปัจจุบันนี้อย่างมากเช่นกัน เพราะจะเป็นสิ่งที่เรานั้น สามารถที่ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ เพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด ในการทำงานของเรา

ประโยชน์ในการใช้งาน

เราสามารถใช้งานโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน เหมือนเรานั้น ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เลย แต่การใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น ทำให้เรานั้น สามารถได้ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะว่าเราสามารถจะใช้งานตอนไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ เพราะโทรศัพท์มือถือนั้น สามารถที่จะพกพาค่อนข้างสะดวก แถมยังมีอุปกรณ์ในการใช้งานที่ค่อนข้างครบเครื่องอีกด้วย

แล้วแต่ละอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือนั้น สามารถพกพาได้ง่าย สะดวกสบาย ต่อการนำมาใช้งาน ในสถานที่ต่างๆอย่างมากเช่นกัน โทรศัพท์มือถือนอกจากจะใช้ประโยชน์หลักในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแล้ว ยังมีเกมต่างๆที่เรานั้น สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เลย นอกจากนี้เราสามารถดูสื่อต่างๆ

ที่เป็นวิดีโอ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ฉะนั้นการที่เรานำโทรศัพท์มือถือมาใช้งานนั้น แต่ละคนจะนำไปใช้งานที่ต่างกัน แต่ประโยชน์ที่เราไดรับนั้น ค่อนข้างจะมีความคล้ายๆกัน  คือเราสามารถที่ติดต่อสื่อสารทั้งแบบเบอร์โทรหรือจะแบบแอพพลิเคชัน ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นไลน์ เฟสบุ๊ค ไอจี ทวิตเตอร์ ก็สามารถติดต่อกัน ผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เช่นกัน ในการนำมาใช้งานในทางที่เราต้องการ นอกจากนี้บางคนอาจจะใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ต่างๆ บางคนอาจจะใช้ในการศึกษาข้อมูล ค้นคว้าสิ่งที่เราต้องการ ผ่านอินเตอร์เน็ต

เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลที่เราต้องการนั้น นำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการศึกษา การใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียน เวลาเรียนบางครั้งเราต้องค้นคว้าหาข้อมูลในการทำงานของเราผ่านโทรศัพท์มือถือ ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับการเรียนและการทำงานของเราจริงๆ

ขึ้นความต้องการของแต่ละคนว่า จะนำโทรศัพท์มือถือนั้น นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของเราเอง ได้มากน้อยขนาดไหน เพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีแหล่งข้อมูลที่มาที่เป็นความจริง ถูกต้อง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการทำงานของเราอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้นเราต้องรู้จักการนำไปใช้งานให้เกิดผลประโยชน์กับตัวของเรามากที่สุด

 

 

ขอคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  Gclub ฟรี 500

Facebook

Facebook หรือ เฟสบุ๊ก

วันนี้ จะมาพูดเรื่องของเฟสบุ๊กถือได้ว่าเป็นเเอปพลิเคชั่นหนึ่ง สำหรับการเอาไว้ใช้สื่อสาร เเละเป็นเเอปพลิเคชั่นที่ยอดฮิตที่สุดสำหรับคนทั่วโลกที่ต้องมีเฟสบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ใช้งาน เเละเอาไว้ใช้สื่อสารทั่วไป เฟสบุ๊คมีมานานมากกว่า20ปี เเละมีการอัปเดตเเอปพลิเคชั่นมาเเล้วมากกว่า10ครั้ง เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายเเละมีคุณภาพ ลื่นไหล ใช้งานง่ายไม่งง เมื่อก่อน เฟสบุ๊ก ไม่มี Messenger มีเเต่เเอปพลิเคชั่นเดียวโดดๆเท่านั้น

ไม่มีการเเยกข้อความหรืออะไรใดๆ เเต่ตอนนี้ เฟสบุ๊กได้เพิ่มระบบ Messenger เข้ามาเพื่อไห้ใช้งานสะดวกมากขึ้น เฟสบุ๊ก สามารถโทรคุยกันได้ วิดิโอคอลหากันได้ เเละยังสามารถส่งข้อความเสียง ตอบกลับข้อความของตัวเองได้เลยในเเชท เพราะว่าเวลากับเพื่อนหรือใคร เขาอาจจะเมินข้อความเรา เเล้วเราต้องพิมพ์ใหม่

เเต่ในตอนนี้ เราสามารถตอบกลับข้อความของเพื่อนหรือข้อความของตัวเองได้เลย เพื่อลดข้อความที่ตกหล่นในการสนทนา สามารถเปลี่ยนชื่อเเชทของเพื่อน เเละของตัวเองได้ เปลี่ยนสีเเชท เปลี่ยนอิโมจิของการสนทนานี้ได้อีกด้วย เเละยังเปลี่ยนอิโมจิของเเชทตามรูปเเบบที่ Messenger ออกเเบบมาไห้

 ส่วนในของเฟสบุ๊คที่ได้อัปเดตมาใหม่นั้น ทุกคนคงจะตื่นเต้นไม่น้อยกับปุ่มกดความรู้สึกต่างๆ เพราะเป็นการกดไลค์ที่เเสดงออกผ่านทางรู้สึกทางปุ่มกดไลค์ที่มีทั้ง ปุ่มหัวใจ ปุ่มกดขำ ปุ่มโกรธ ปุ่มร้องไห้ เเละปุ่มกดว้าว ที่น่าตกใจ ทำไห้การกดไลค์ในเฟสบุ๊คนั้นมีสีสันมากขึ้น เเละมีการอัปเดตสตอรี่ผ่านทางสตอรี่ของเรา ว่าเเต่ละวันเราลงอะไรไปบ้าง มีไห้ตกเเต่งสตอรี่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใส่วันเวลา หรือสติ๊กเกอร์หลากหลายรูปร่างต่างๆ ไห้สตอรี่ของเรามีความสวยงามหลากหลาย ตามสไตล์ที่เราออกเเบบสร้างสรรค์เอง หรือการเเท็กเพื่อนในสตอรี่ต่างๆ

การคอมเม้นรูปภาพ เเล้วเเท็กเพื่อนๆมาไห้เห็นโพสต์เดียวกับเราก็สามารถทำได้ เเละเรายังดูสตอรี่ของคนอื่นได้อีกด้วย มีไลฟ์สด เราสามารถไลฟ์สดได้ หรือดูคนอื่นไลฟ์สดขายของออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพราะในเฟสบุ๊ก จะมีของขายเยอะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีบริการส่งถึงที่ 

ส่วนใหญ่เฟสบุ๊ก ใช้ในการติดต่อสื่อสารไห้ง่ายดายขึ้น โดยการพิมพ์เเชทส่งข้อความหาคนรู้จักต่างๆที่เราต้องการคุยด้วย สามารถโทรหากันได้เหมือนไลน์ เฟสบุ๊กได้รับความนิยมโดยไม่ตกอันดับ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเเค่ไหน ทุกคนก็ล้วนต้องการเเต่ เฟสบุ๊กอยู่ เพราะเล่นได้นาน เล่นง่าย เเละสามารถเห็นอะไรต่างๆหรือซื้อสิ่งของเครื่องใช้ออนไลน์ผ่านเฟส

ประโยชน์ในโทรศัพท์ ที่เขานั้นได้ผลิตขึ้นมา 

เรานั้นเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องใช้โทรศัพท์กันทุกคนและโทรศัพท์นั้นก็ต้องเป็นแบบสมาร์ทโฟน  ที่เรานั้นคุ้นเคยเพราะว่าวันนี้นั้นเรานั้นจะมาประโยชน์ในสมาร์ทโฟนที่เรานั้นใช้กันว่าเขานั้นผลิตมาเพื่อเรานั้นทุกคนจริง  มีอะไรบ้างนั้นเรานั้นไปดูคุณประโยชน์ที่เรานั้นจะมาบอกกัน   

  • ไฟฉ่าย  ที่เรานั้นต้องรู้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์เดี่ยวนี้นั้นมีไฟฉ่ายในโทรศัพท์ทุกเครื่องคุณประโยชน์ของมันนั้นก็ทำให้เรานั้นรู้ได้ว่าเวลาที่เรานั้นจะใช้ประโยชน์ในโทรศัพท์เครื่องนี้นั้นก็เพราะว่าเวลาที่เราไฟดับหรือว่าเรานั้นต้องเดินในทางที่มืดนั้นก็ทำให้เรานั้นมองเห็น  หรือว่าเวลาที่ไฟนั้นดับเรานั้นก็หยิบไฟฉ่ายในโทรศัพท์ของเรานั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะไม่ว่าเรานั้นจะทำอะไรนั้นเรานั้นก็ต้องโทรศัพท์ของเรานั้นไปด้วยอยู่ตลอดเวลา   
  • เครื่องคิดเลข  ที่บางครั้งเรานั้นไม่รู้ว่าเขานั้นจะผลิตและเขานั้นใส่เครื่องคิดเลขมาทำใมเพราะว่าเรานั้นไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าสักหน่อย แต่ที่จริงแล้วนั้นเรานั้นทุกคนใช้เครื่องคิดเลขที่อยู่ในโทรศัพท์ในการที่เรานั้นต้องใช้เครื่องคิดเลขในการที่เรานั้นคำนาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นคิดเงินเดือน  หรือว่าการที่เรานั้นไปซื้อของแล้วเรานั้นต้องมาคิดราคาหรือว่าเรานั้นให้ในการที่เรานั้นบวกลบคูณหารเมื่อเรานั้นต้องการที่จะซื้อของนั้นมาฝากว่าเฉลี่ยแล้วคนละกี่โลอะไรแบบนี้เป็นต้น  
  • การที่เรานั้นวิ่งว่าเรานั้นวิ่งได้เท้าไหร่ และเผาผลาญแคร์โลรี่เหมือนคนที่ผลิตนั้นรู้เลยว่าในตอนนี้นั้นเราคนส่วนใหญ่นั้นหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นจึงทำให้เขานั้นต้องผลิตในการที่เรานั้นนับจำนวนก้าวที่เรานั้นวิ่งว่าเรานั้นวิ่งได้เท่าไหร่เผาผลาญไปเท่าไหร่ 
  • ช่วยบันทึกความจำ  การที่เรานั้นต้องจดจำอะไรนั้นมากๆนั้นก็ทำให้เรานั้นลืมได้เหมือนกัน  การที่เรานั้นมีโทรศัพท์ที่ช่วยในเรื่องการที่เรานั้นจดบันทึกว่าว่าวันนั้นเรานั้นต้องทำอะไร  เดือนไหนเรานั้นต้องซื้ออะไรนั้นเป็นการที่ช่วยให้เรานั้นจำได้ว่าวันนี้เรานั้นต้องทำอะไรในวันที่สำคัญเพราะว่าบางครั้งนั้นก็ทำให้เรานั้นลืมได้  การที่เรานั้นมีโทรศัพท์ช่วยในการจดบันทึกนั้นก็เป็นการที่ช่วยเตือนความจำเป็นอย่างดีเลย

เห็นไหมค่ะว่าเรานั้นแค่ยกตัวอย่างในการที่เรานั้นต้องใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวในการใช้งานนี้ยังไม่หมดนะเรานั้นแค่ยกตัวอย่างมาให้เรานั้นคิดว่าโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนั้นช่วยเรานั้นได้เยอะอย่างมาก  

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ทดลองเล่น gclub