อะไรก็ง่ายขึ้นด้วย Word Press

วิธีสร้างแท็กของสินค้าขึ้นมาใหม่ทำได้ด้วยการคลิกผ่านเมนู Products > Product Tags เพื่อเข้าไปยังหน้า Product Tags จากนั้นก็ตั้งค่าออปชันให้แท็กของสินค้าในลักษณะเดียวกับการ ตั้งค่าออปชันให้แท็กของบทความ เช่น การตั้งชื่อ , การกำหนด Slug หรือการเขียนคำอธิบายเพิ่ม เติม ( ผมอธิบายเรื่องการสร้างแท็กของบทความไว้ในหัวข้อ “ จัดการกับ Tag ของบทความ ” ของ บทที่ 4 ) สุดท้ายเราก็คลิกปุ่ม Add new Product Tag เพื่อสร้างแท็กใหม่ขึ้นมา โดยแท็กที่เรา สร้างขึ้นนี้จะไปแสดงให้เห็นในเฟรมแสดงรายการแท็กด้านขวามือ 

เมื่อสร้างแท็กให้สินค้าแล้ว เวลาที่เราโพสต์สินค้าใหม่ลงไปขาย หรือเปิดรายการสินค้าที่ มีอยู่เดิมขึ้นมาแก้ไข เราก็จะเลือกแท็กให้สินค้าได้ในเฟรม Product Tags ไงครับ

จัดการ Category ของสินค้า นอกจากระบบแท็กของสินค้าแล้ว ระบบแคทิกอรีของสินค้าก็เป็นอีกฟังก์ชั่นดีๆ ที่ปลักอิน WP eCommerce เตรียมมาให้เราใช้งาน หน้าที่ของแคทิกอรีสินค้าก็เหมือนกับหน้าที่ของแคท กอรีบทความ กล่าวคือจะช่วยแบ่งแยกสินค้าที่เราขายออกเป็นหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น ผมทำ ร้านค้าออนไลน์เพื่อขายหนังสือ ผมก็สามารถใช้ระบบแคทิกอรีแบ่งหนังสือออกมาเป็นหมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ , หมวดหมู่ธรรมะ , หมวดหมู่จิตวิทยา , หมวดหมู่การตลาด แบบนี้เป็นต้น ประโยชน์สำคัญของระบบแคทิกอรีของร้านค้าคือ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า

ตามหมวดหมู่ที่สนใจได้ ยิ่งถ้าร้านค้าไหนมีสินค้ามากมายเป็นร้อยๆ พันๆ ชิ้น ระบบแคทิกอรีก็ยิ่ง สำคัญ เพราะจะช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น 

วิธีการสร้างแคทิกอรีของสินค้าขึ้นมาใช้งานสามารถทำได้ด้วยการคลิกเมนู Products > Categories เพื่อเปิดเข้าสู่หน้า Product Categories ครับ ที่หน้า Product Categories นี้เรา จะเห็นออปชันสำหรับตั้งค่าอยู่ 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือหัวข้อ Add New Product Category ซึ่งมีไว้ ตั้งค่าพื้นฐานทั่วไป และหัวข้อ Advanced Store Settings ซึ่งมีไว้ตั้งค่าขั้นสูงหรือขั้นแอ็ดวานซ์ การตั้งค่าพื้นฐานใต้หัวข้อ Add New Product Category จะมีรายการให้ตั้งค่าเหมือนกับตอนที่ เราสร้างแคทิกอรีให้บทความ ( ผมอธิบายวิธีการสร้างแคทิกอรีของบทความไว้ในหัวข้อ “ จัดการกับ Category ของบทความ ” ของบทที่ 4 ) เพราะฉะนั้นผมจึงไม่ขออธิบายรายละเอียดอีกให้เสียเวลา แต่จะขอข้ามไปอธิบายรายละเอียดการตั้งค่าภายใต้หัวข้อ Advanced Store Settings เลยครับ เพราะออปชันพวกนี้เราไม่เคยตั้งค่ากันในตอนที่สร้างแคทิกอรีของบทความ 

ออปชันภายใต้หัวข้อ Advanced Store Settings ที่เราตั้งค่าได้มีดังนี้ครับ 

  • Presentation Settings เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงผลของแคทิกอรี มีออปชัน ย่อยที่ตั้งค่าได้อีก 3 รายการ คือ Category Image ใช้กำหนดภาพให้แคทุกอรี , Product Display ใช้กำหนดมุมมองการแสดงผลของสินค้าในแคทิกอรีนี้ และ Thumbnail Size ใช้กำหนดขนาดของ ภาพตัวอย่างขนาดย่อของแคทิกอรี 
  • Restrict to Target Markets ตั้งค่าว่าสินค้าในแคทิกอรีนี้จะทำตลาดกับลูกค้า ประเทศไหนบ้าง 
  • Checkout Settings ตั้งค่าเกี่ยวกับการเช็กเอาต์มีออปชันย่อยให้ตั้งค่าอีก 2 รายการ คือ Category requires additional checkout form felds ใช้สำหรับเลือกใช้งานแบบฟอร์มเช็กเอาต์ ( Checkout Form Field ) ที่เราสร้างขึ้นเพิ่มเติมสำหรับสินค้าในแคทิกอรีนี้ และ Address to calculate shipping with ใช้กำหนดว่าให้คิดค่าจัดส่งโดยยึดตามที่อยู่จริงหรือที่อยู่สำหรับออก บิลของลูกค้า

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนฝากขั้นต่ำ 20 บาท