ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

 

ฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนี้จะใช้จานแม่เหล็กหรือจานดิสก์ (Disk Platter) ในการเก็บข้อมูล

โดยมีอินเทอร์เฟซหรือพอร์ตเชื่อมต่อแบบ IDEหรือ PATA (IDE : Integrated Drive Electronics, PATA : Parallel AdvancedTechnology Attachment), SATA (Serial Advanced Technology Attachment)และ SCSI (Small Computer System Interface) เป็นต้น

ซึ่งขนาดของฮาร์ดดิสก์มีขนาด 2.5 และ 3.5 นิ้ว โดยฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วจะถูกติดตั้งใช้งานบนเครื่องโน๊ตบุ๊ค ส่วนฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วจะถูกติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ส่วนความเร็วรอบในการเข้าถึงข้อมูลจะมีความเร็วตั้งแต่ 5400, 7200, 10,000รอบต่อนาที (RPM : Revolution Per Minute) และอัตราในการถ่ายโอนข้อมูล
(Transfer Rate) ของฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบ IDE หรือ PATAจะมีความเร็วตั้งแต่ 33, 66, 100, 133 MB/s ขึ้นไป


ส่วนฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบ SATA มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลตั้งแต่150 – 600 MB/s และฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเทอร์เฟซแบบ SCISมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลตั้งแต่ 1 – 10 GB/s

ในขณะที่ขนาดความจุฮาร์ดดิสก์ที่มีใช้งานก็จะมีความจุตั้งแต่ 40, 80, 120, 160,320, 500 GB, 1000 (1 TB), 2000 (2 TB)ฮาร์ดดิสก์แบบใช้ชิปที่มีอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (Semi – conductors)
จำนวนมากเป็นหน่วยความจำในการเก็บรักษาข้อมูลหรือที่เรียกว่า SSD (SolidState Drives) เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

เพราะราคาถูกลง และมีขนาดความจุในการเก็บข้อมูลให้เลือกใช้งานมากขึ้นแต่ก็ยังมีราคาแพงกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ใช้จานแม่เหล็กในการเก็บข้อมูลเมื่อเทียบกับขนาดความจุฮาร์ดดิสก์ อย่างไรก็ตามฮาร์ดดิสก์ประเภทนี้ก็มีข้อดีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลดีขึ้น

มีขนาดบางเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก ทำงานเงียบและทนต่อการกระแทก สำหรับอินเทอร์เฟซของฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ก็จะเป็นแบบSATA ซึ่งจะมีความเร็วในการอ่านข้อมูล 120 MB/s และเขียนข้อมูล 100 MB/s(เมกะไบต์ต่อวินาที) ส่วนความจุฮาร์ดดิสก์แบบใช้ชิปก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ 40, 80,120, 160, 320, 500 GB, 1000 (1 TB), 2000 (2 TB)เช่นเดียวกับฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก