กฎหมายของการพนันฉบับใหม่ 

 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน  เพราะว่ามาเลเซียและแอฟริกาใต้นั้นมีลักษณะที่น่าสนใจหลายอย่างและหน้านำมาปรับปรุงใช้กับประเทศไทยโดยที่ผู้เขียนนั้นเขาได้มีการขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ทั้งฉบับ และได้เสนอกฎหมายฉบับใหม่นี้แทน 

  • จัดตั้งคณะกรรมการการควบคุมและการพนันแห่งชาติเหมือนใน ประเทศแอฟริกาใต้และมาเลเซียเพื่อที่จะควบคุมหรือว่าการกำหนดหรือว่าธุรกิจพนันโดยคณะกรรมการและประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องและในภาครัฐของประชาคม 
  • กำหนดนิยามศัพท์และการจัดการจัดแบ่งประเภทที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติเพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาทั้งสองประเทศ  ก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมาย หรือว่าประเทศใดที่ให้อนุญาตแก้ไขประเภทชนิดการพนันด้วยลำดับรองกฎกระทรวงเหมือนกฎหมายพนันในไทย
  • มีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน  กฎหมาย แอฟริกาใต้และมาเลเซียต่างก็มีบทบาทห้ามเด็กและเยาวชนนั้นอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือว่าเป็นบุคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนัน รวมไปถึงล็อตเตอรี่ แต่กฎหมายของประเทศไทยนั้นยังอนุญาตให้เด็กและเยาวชนเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล  สลากกุศลได้  
  • มีมาตรการอายัดทรัพย์สิน   ธุกรรมทางการเงินตามกฎหมาย พนันฉบับใหม่เพื่อให้การดำเนินคดีกับเจ้าของมือพนันที่ผิดกฎหมายและมีมาตรการตรวจสอบประวัติทางการเงินหรือแหล่งทุนของผู้ประกอบการที่จะ ขอใบอนุญาตธุรกิจการพนันเป็นเพื่อที่ต้องการทรัพย์สินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายมาจากการฟอกเงินปัจจุบัน  ของไทยนั้นมีข้อจำกัด หลายประการ จึงไม่เหมาะแก่การที่จะนำมาใช้กับการพนัน 
  • ควบคุมการโฆษณา ตามกฎหมายนั้นของช่วมเลเซียและแอฟริกาใต้ต่างก็ม๊กฎต้องห้ามว่าไม่ให้มีการโฆษณาหรือว่าการส่งเสริมการขายการพนันหรือว่าเป็นเด็กเยาวชนห้ามโฆษณาและบอกต่อเพื่อจูงใจให้คนนั้นมาเล่นการพนัน
  • มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการพนันผิดกฎหมายเหมือนกฎหมาย มาเลเซีย เพราะเนื่องมาจากคนที่มีอิทธิพลเจ้าหน้ารัฐหรือว่าตำรวจได้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือว่ามีหน่วยงานเบาะแส เพราะว่ามีการให้ปกปิดข้อมูลนั้นเป็นความลับ
  • กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอันอำนาจสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่พบหรือว่าสงสัยการกระทำความผิด  เพื่อเรานั้นต้องเข้าตรวจค้น และการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดนอกจากเจ้าหน้าที่
  • มีบทบัญญัติเรื่องข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย  และการโอนภาระการพิสูจน์ ให้แก่ผู้ต้องหาที่อยู่ในสถานที่เล่นการพนันเหมือนกรณีกฎหมายพนันของมาเลเซียและอีกหลายประเทศ
  • ปรับปรุงบทกำหนดโทษตามกฎหมายพนันให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้กระทำผิดตามกฎหมาย   โดยที่เรานั้นควรเพิ่มโทษในการที่เจ้ามือการพนันแต่ไม่ควรกำหนดโทษอาญาร้ายแรงในกรณีสำหรับในการที่เหล่านักพนันนั้นทำผิดกฎหมายและก็ควรหาวิธีในการที่เรานั้นต้องรับมืออย่างปลอดภัยและก็กำหนดทางแพ่ง หรือว่าโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราโทษสูงสำหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมาย

สนับสนุนโดย  จุดอ่อนบาคาร่า