พลังงานหมุนเวียน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อความต้องการในการใช้พลังงานที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน พลังงานหมุนเวียน แต่นั้นแหละก็คือปัญหาเพราะว่าความต้องการใช้พลังงานสูงแต่ลังงานที่มีกลับลดน้อยลง ดังนั้นโลกจึงจำเป็นที่จะต้องหานพลังงานทดแทนขึ้นมา และในปัจจุบันนั้นพลังงานทดแทนที่เราสามารถค้นพบจะมีมากมาย

และหลากหลายเป็นอย่างมาก แต่ถึงจะสามารถค้นพบพลังงานทดแทนมาได้แต่คนก็ยังติดที่จะใช้พลังงานแบบเดิมอยู่ โดยที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับพลังงานทดแทนมากนัก

สำหรับพลังงานทดแทนที่น่าจะเป็นตัวเล็กอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ พลังงานหมุนเวียนนั้นเอง ซึ่งพลังงานหมุนเวียนนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นมิตรกับมนุษย์อีกด้วย

คุณคงจะอยากรู้แล้วใช้ไหมว่าพลังงานหมุนเวียนที่เรากล่าวถึงมานั้นเป็นอย่างไร สำหรับพลังงานหมุนเวียนนั้นก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ รวมไปถึงพลังงานชีวะมวล ลพลังงานไฮโดรเจน

สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานำไฟฟ้าได้ โดยจะอาศัยแผงโซล่าเซลล์ พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติ  อีกอย่างที่มีให้เราใช้ได้แบบไม่มีวันหมดการที่เราจะนำเอาลมมาใช้ประโยชน์นั้น จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีกังหันลม กังหันลมมักมีลักษณะเป็นเสาสูงตืดกับใบพัด

สำหรับให้ลมพัดผ่านเพื่อหมุนเรื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานความร้อนใต้พิภพเกิดจากการขุด  เข้าไปใต้พื้นโลกเพื่อนำน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมา แล้วทำการลดความดันและอุณหภูมิลงเพื่อให้แรงอัดจากไอน้ำที่เกิดขึ้นหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากนั้นก็จะมีการอัดน้ำเย็นลงไปแทนที่ในปริมาณที่เท่าๆ กัน

เพื่อป้องกันการทรุดของแผ่นเปลือกโลก พลังงานชีวะมวลคือพลังงานที่ได้จากชีวะมวลได้แก่ผลผลิตสินค้าเกษตร การเลือกทำการเกษตร เช่นแกลบ ฟางข้าว กะลามะพร้าว หรือแม้แต่ของเสียจากโรงงานอุสาหกรรมทางการเกษตร รวมทั้งมูลสัตว์เป็นต้น      โดยการนำไปเผาไหม้ในกระบวนการการผลิตไฟฟ้า ผลิตเชื้อเพลิง หรือทำก๊าซ พลังงานน้ำ คือพลังงานที่ได้จากการเคลื่อนที่ของน้ำ

ปัจจุบันพลังงานน้ำส่วนมากจะถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้า พลังงานน้ำนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่นพลังงานกระแสน้ำไหลเวียน พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่น พลังงานน้ำวนเป็นต้น สำหรับพลังงานไฮโดรเจนจำนำมาประยุกต์ใช้ในการขนส่ง ทั้งทางพื้นดิน

และทางอากาศ เชื้อเพลิงที่ได้จากไฮโดรเจนเป็นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สำหับโรงงานพลังงานทดแทนในประเทศไทยของเรานั้นก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพลังงานทดแทนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับที่จะนำมาใช้ใน การดำรงชีวิตแทนพลังงานที่เราใช้กันหลักๆ อยู่ในปัจจุบันอย่างพลังงานที่ได้มาจากปิโตเลียม

 

สนับสนุนโดย.    ทดลองเล่นสล็อต gclub