ป้ายกำกับ: holiday palace

วิวัฒนาการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ปัจจุบันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว เพราะความจำเป็นที่เรานำมาใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ใช้ในการโทรเพื่อติดต่อสื่อสาร ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ล้วนก็ใช้โทรศัพท์ในกิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น กลายเป็นสังคมโลกออนไลน์แล้วด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้อินเตอร์มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะกรพัฒนาอินเตอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ

โดยวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือนั้นก็จะแบ่งออกเป็นหลายยุคดังนี้ โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่ยุค 1G ให้บริการเพียงเสียงพูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือการโทรเข้าโทรออกเพื่อติดต่อสื่อสารกัน โดยการติดต่อสื่อสารผ่านสัญญาณอนาล็อก เป็นสัญญาณที่ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งเคลื่อนเสียงนั่นเอง ยุค 2G จะเปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิตอล ทำให้เราสามารถส่งสารข้อมูลได้มากกว่าเพียงเสียงพูดเพียงอย่างเดียวทำให้เกิดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สายและโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถใช้งานได้ทั่วโลกและมีการรองรับการสื่อสารทางข้อมูล เช่นข้อความsms เป็นต้น ยุค 3G เป็นการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร UMTS โดยมีข้อแตกต่างจาก2G ไปอย่างมากโดยความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสามารถส่งข้อมูลโดยตรงได้เร็วมากขึ้นและมีความเสถียรมากขึ้น  ยุค 4G เป็นการนำเทคโนโลยี LTD มาพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับและส่งข้อมูล

ในยุค 1G นั้นจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์ที่เราเรียกว่ากระติกน้ำที่มีขนาดใหญ่และพกพาลำบาก โดยสามารถโทรเข้าโทรออกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นละไม่สามารถส่งข้อมูลใดๆได้ซึ่งราคาโทรศัพท์ในยุคนี้มีราคาสูงทำให้คนที่จะสามารถใช้ได้นั้นต้องเป็นคนที่มีรายได้สูง และหากมีการใช้งานที่หนาแน่จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

ในยุค 2G เป็นการใช้ระบบ GSM  ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลยทีเดียว เป็นครั้งแรกที่มีการใช้สัญญาณดิจิตอลและมีการเก็บข้อมูลในซิมการ์ด และสามารถสั่งข้อความสั้นที่เรารู้จักกันsmsได้นั่นเอง มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น 2.5G อีกด้วยโดย 2.5G นั้นเป็นการนำเทคโนโลยีระบบ GPRS มาใช้ โดยการพัฒนานั้น

เพื่อการรองรับการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น โดยยุคนี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรียกเข้าแบบ MP3 หน้าจอที่เป็นหน้าจอสีและการส่งข้อมูลแบบ MMS  และมีการพัฒนาขึ้นไปอีกโดยใช้ระบบEDGE เป็นระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ยุค3G เป็นยุคที่มีการพัฒนาให้โทรศัพท์สามารถแสดงข้อมูลทางมัลติมีเดียด้วยความเร็วสูง สามารถสื่อสารได้ทั้งเสียงและข้อมูล

เป็นยุคแรกของสมาร์ทโฟนและรองรับแอปพิเคชั่นหลากหลาย ยุค 4G ซึ่งเป็นยุคLTE มีการพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูลตอบสนองการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย รับส่งข้อมูลที่รวดเร็วสามารถใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการสนทนาผ่านแอปพิเคชั่นแบบเรียลไทม์ ยุค5G เป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

เป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับสิ่งต่างๆ เช่น​ ในอาคาร รถยนต์ ระบบไฟฟ้าและสิ่งต่างๆที่ทำให้สะดวกมากขึ้น โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเราอย่างมากทำให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล

 

 

สนับสนุนโดย  holiday palace