ภัยคุกคามจากปัญญาประดิษฐ์ 

ในโลกที่มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ามาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบที่เป็นภัยคุกคามโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆถูกวิเคราะห์ว่ามนุษย์มีการนำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อพัฒนาทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆ หรือไม่ในยุคปัจจุบันที่รูปแบบต่างๆของปัญญาประดิษฐ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทำไมในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์ต่างๆมีการพัฒนาที่มีความซับซ้อนและมีความสามารถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอัตราการเพิ่มและความซับซ้อนของข้อมูลต่างๆทำให้ประเทศต่างๆในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่สามารถกล่าวได้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะคิดเห็นตรงกับมนุษย์ตลอดเวลาเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาทางด้านความคิด

หรือสมองเรื่อยๆและจุดที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและคือความรู้ทางด้านข้อมูลของมนุษย์ที่ป้อนเข้าไปให้กับปัญญาประดิษฐ์ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ได้มีการเรียนรู้รูปแบบทางความคิดหรือแม้แต่จะเป็นการให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการก็จะนำมาพัฒนาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในยุคปัจจุบันการใช้ AI ต่างๆนี้ ใช้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรม

จึงเป็นความรักเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมากมายเริ่มมีความสงสัยว่าปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตจะมีภัยผู้กำกับมนุษย์หรือไม่ โดยเฉพาะรูปแบบทางความคิดของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆที่มีรูปแบบในการคิดแบบสุดโต่งจากการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างว่าในอนาคตเป้าหมายของ AI

คือการพัฒนาโลกให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่ตัวมนุษย์เองนั่นแหละที่เป็นการทำให้โลกของเราเสื่อมลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเผาทำลายในพื้นที่ต่างๆในโลก จึงทำให้ความเป็นไปได้ของภัยคุกคามในอนาคตเนื่องจาก AI ต่างๆเหล่านี้

ได้มีการเรียนรู้ว่าภัยคุกคามของโลกจริงๆคืออะไรก็อาจจะมีการกำจัดมนุษย์ไปได้ นี่ถึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่การเรียนรู้ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ามารวบรวมในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะภัยอันตรายต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์อาจจะมีการสร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการคุกคามจากไซเบอร์ หรือแม้แต่จะเป็นการผลิตอาวุธทางAIต่างๆเหล่านี้ได้มีการควบคุมในส่วนของโรงงานการผลิตสินค้าและรูปแบบในการผลิตต่างจึงทำให้มีความลับเป็นห่วงอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบัน การกำหนดกฎหมายต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้ AI ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นจะต้องมีข้อจำกัดต่างๆ

เพื่อเข้ามาควบคุมหรือไม่ได้เป็นการดูแลต่างๆไม่ให้ AI ต่างๆเหล่านี้มีภัยอันตรายต่อมนุษย์เพราะในอนาคตเราไม่อาจรู้ได้ว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนและ AI จะมีมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์หรือไม่ 

 

 

สนับสนุนโดย    Sexy Gaming